Instalatii de epurare, Statii de epurare Rewatec

Volume de recipient

Informații despre volumele recipientului în funcție de sistem

În conformitate cu DIN 1989 Partea 3, trebuie să fie făcută o distincție între rezervoarele de apă pluvială între volumul nominal, volumul de utilizare și volumul minim al apei. Volumul nominal se referă la conținutul recipientului, de la podeaua recipientului, până la muchia de deversare, din fabricație. Volumul minim al apei se referă la suprafața care conține resturile de apă din recipient, care nu poate fi pompată. Volumul de utilizare este calculat prin scăderea volumului minim al apei din volumul nominal. Următoarele informații prezintă diferite volume de rezervoare.

Tipul de recipient F-LINE


Tipul de recipient F-LINE

Volumul nominal, conform DIN 1989
la muchia inferioară a garniturii de deversare

Volumul minim al apei conform DIN 1989

Volumul de utilizare conform DIN 1989
la muchia inferioară a garniturii de deversare

1500

1500 Litri

aprox. 15 Litri

1485 Litri

3000

1500 Litri

aprox. 15 Litri

2985 Litri

5000

5100 Litri

aprox. 15 Litri

5085 Litri

7500

7500 Litri

*

*

10000

10200 Litri

*

*

15000

15000 Litri

*

*

 * Nu sunt disponibile date exacte. La tipul de recipient FT7500, nu există un recipient pentru pompă. Aici, volumul minim al apei depinde de tipul de pompă folosit, și/sau de dispozitivul de sucțiune și de posibila utilizare a apei potabile recompletate.
 Tipul de recipient TORUS


Tipul de recipient TORUS

Volumul nominal conform DIN 1989
la conexiunea de scurgere de mai sus

Volumul de utilizare conform DIN 1989
la conexiunea de scurgere de mai sus

Volumul nominal conform DIN 1989
la conexiunea de scurgere de mai sus

Volumul de utilizare conform DIN 1989
la conexiunea de scurgere de mai sus

800

800 Litri

800 Litri

730 Litri

730 Litri

 Tipul de recipient ET


Tipul de recipient ET

Volumul nominal, conform DIN 1989
la muchia inferioară a garniturii de evacuare

3500

3500 Litri

6500

6500 Litri

 Tipul de recipient BlueLine

Tipul de recipient
BlueLine II (BL) +
Recipient cu filtru (BLF

Volumul total
(până în partea de sus) 1)

Volumul nominal conform DIN 1989
a) la muchia inferioară a garniturii de evacuare 2)
b) cu sifon REWATEC DN 100 (accesoriu) 3)

BL + BLF 1500

1550 Litri

a) 1180 Litri 2)
b) 1380 Litri 3)

BL + BLF 2600

2610 Litri

a) 2550 Litri 2)
b) 2400 Litri 3)

BL + BLF 4300

4310 Litri

a) 4100 Litri 2)
b) 4230 Litri 3)

BL + BLF 5200

5190 Litri

a) 4820 Litri 2)
b) 4960 Litri 3)

BL + BLF 7600

7670 Litri

a) 7250 Litri 2)
b) 7450 Litri 3)

BL + BLF 10000

10100 Litri

a) 9450 Litri2)
b) 9810 Litri 3)

Tipul de recipient MONOLITH


Tipul de recipient
MONOLITH

Volumul total
(până în partea de sus) 1)

Volumul nominal conform DIN 1989
a) la muchia inferioară a garniturii de evacuare 2)
b) cu sifon REWATEC DN 100 (accesoriu) 3)

2000

2120 Litri

a) 1890 Litri 2)
b) 2040 Litri

3000

3340 Litri

a) 2984 Litri 2)
b) 3190 Litri

  1. Volumul total la muchia superioară a axului recipientului. Acest număr nu poate fi obținut la rezervoarele cu filtru, în timpul utilizării normale.
  2. Acest volum poate fi crescut foarte ușor prin instalarea unui arc de scurgere, poziționat vertical pe o conductă interioară pentru evacuare (de către antreprenor).
    Prin acest mod, se poate obține o valoare nominală corespunzătoare cu, cel puțin, b) (nu se aplică pentru rezervoarele cu filtrare)
  3. Nu este posibil la rezervoarele cu filtrare
 
Top of Page